Кои сме ние

Име на фирма: Кар Уан ЕООД
Адрес: ул. Тинтява 15-17, 1113 София, България
Телефон: +359 886 777 024
Имейл: momtchil@carone.bg
Уебсайт: www.carone.bg
Булстат: BG204280605
МОЛ: Момчил Юруков

Оперативна програма „Инoвации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемията от COVID-19

Бенефициент: Кар Уан ЕООД

Обща стойност: 9.800 лв., от които 8.300 лв. европейско и 1.500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020г.
Край: 30.12.2020г.

Back to top