Политика за поверителност

Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за Интернет

 

В сайта www.carone.bg ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби и Регламент на ЕС 2016/679 относно поверителността на личните данни.

Събиране и обработка на лични данни

 

Когато посещавате нашият Интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп като например вашият ip адрес, предоставен от вашия Интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение, страниците, които посещавате в нашия Интернет сайт, както и последователността, в която ги посещавате и времето, което отделяте за всяка от тях.Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашите Интернет сайтове по-добър и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

 

Ние използваме предоставените от Вас лични данни ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за обработка на Вашите поръчки, за отговор на Вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги. Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни.

Във всички останали случаи, Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Cookies

 

В някои секции на нашите Интернет сайтове използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да улесним престоя Ви в нашия Сайт и за да можем да внасяме съответните корекции и подобрения. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашите Интернет сайтове и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или отхвърля нови cookies или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно. Консултирайте се с документацията на вашия браузър.

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics – инструмент за анализ на мрежата на Google Inc. (”Гугъл“). „Гугъл“ използва бисквитки. Създадената от бисквитката информация за използването от потребителите на една онлайн оферта като правило се пренася на сървър в САЩ и там се запаметява.

„Гугъл“ ще използва тази информация в нашата поръчка, за да анализира използването от потребителите на нашата онлайн оферта, за да състави отчети за активността в рамките на тази онлайн оферта и да ни предостави още данни, свързани с използването на тази онлайн оферта и използването на интернет услуги. При това от обработените данни могат да се изготвят анонимни потребителски профили.

Ние използваме Google Analytics само с активирана анонимност на IP-адреса. Това означава, че IP- адресът на потребителите се съкращава от „Гугъл“ в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други страни, членуващи в Спогодбата за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи цялостният IP- адрес се пренася на сървър на „Гугъл“ в САЩ и там се съкращава.

Предаденият от браузера на потребителя IP-адрес не се обединява с други данни на „Гугъл“. Потребителите могат да препятстват запаметяването на бисквитки с една съответна настройка на софтуера на своя браузер; освен това потребителите могат да откажат събирането и обработката от „Гугъл“ на създадените от бисквитката данни, отнасящи се до използването на онлайн офертата, също така обработката на тези данни, като заредят и инсталират намиращия се на следния линк Plugin:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Още информация за използването на данните за рекламни цели от страна на „Гугъл“, възможностите за настройки и възражения Вие ще получите от страниците в мрежата на „Гугъл“:

http://www.google.com/inti/de/policies/privacy/partners („Използване на данни от „Гугъл“ при Вашето използване на страници от мрежата или приложни програми на нашите партньори.)

http://www.google.com/policies/technologies/ads („Използване на данни за рекламни цели“),

http://www.google.de/setting/ads („Управление на информация, която „Гугъл“ използва“, за да Ви включва реклама) и http://www.google.com/ads/preferences (Определете, коя реклама Ви показва „Гугъл“

Информация, изменение и изтриване на лични данни

 

Вие можете по всяко време да направите запитване в писмена форма относно това кои от вашите лични данни съхраняваме.В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация. Вие можете да се свържете с нас за да изтрием или коригираме Вашите лични данни.

Контакт:

Кар Уан ЕООД

ул. Тинтява 15-17

BG-1113 София

Сигурност на данните

 

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

Back to top